Ako správne prať biele tenisky

Pranie bie­lych tenisiek môže byť nie­kedy nároč­nej­šie, pretože každý špinavý škvrna a špina sa na nich ľahko vyzna­čí. Ak však budete postu­po­vať podľa správ­nych kro­kov, môžete udržať svoje tenisky čis­té a ako nové. V tomto článku vám poskyt­neme podrob­ný návod na to, ako efek­tívne prať vaše biele tenisky.

Vyberáme správne prostriedky

Prvým krokom je zvoliť si vhodné pra­cí prostriedky. Odporúča sa pou­žiť bielidlá, ktoré pomá­hajú odstrániť žlty, bez toho aby poško­dili tkaninu. Vyhý­bať by ste sa mali agresív­nym chemi­ká­liám, ktoré môžu zane­chať trvalé škody na teniskách. Prečítajte si eti­ketu pra­cieho prostriedku a uistite sa, že je vhodný na pou­žitie na bielich teniskách.

Príprava tenisiek

Predtým ako ich dáte do pra­čky, odstráňte všetok povrchový prach a nečis­toty. Odviažte šnúrky a vytiah­nite vložky, ak sú odnímateľné. Ak máte možnosť, star­šie tenisky by ste mali prať v pračke oddelene od ostat­nej bielizne, aby sa predišlo far­bovým prenosom.

Použitie pračky

Vo väč­šine prípa­dov môžete prať biele tenisky v pračke. Dajte ich do pračky spolu s inou bielizňou, ktorá je podobnej farby. Použite mierny pra­cí cyklus s teplotou vody medzi 30-40 stupňami Celzia. Prečítajte si eti­ketu tenisiek, pretože niektoré z nich môžu vyžado­vať špeciálne postu­pky pra­nia. Pri pra­ci použite mier­ny množ­stvo pra­cieho prostriedku a ne­používajte aviváž, aby sa predišlo zašpineniu tenisiek.

Starostlivosť po praní

Po skončení pra­cia dôkladne otrete tenisky mäkkou handrič­kou a nechajte ich such­t. Vyhnite sa sušeniu na priamom slnečnom svetle, pretože to môže spôsobiť zmenšenie a deformáciu materiálu. Keď sú tenisky úplne suché, vložte späť vložky a zviažte šnúrky.

Ako často by som mal/a prať biele tenisky?

Frekvencia pra­nia závisí od toho, ako často ich nosíte a ako špinavé sa stanú. V priemere sa odporúča prať ich každý mesiac alebo podľa potreby.

Môžem použiť bielidlo na všetky typy tenisiek?

Niektoré tenisky sú vyro­bené z materiálov, ktoré môžu byť cit­livé na bielidlo. Vždy si prečítajte eti­ketu tenisiek a pra­ceho prostriedku, aby ste sa uisti­li, že ich môžete bezpečne prať s bielidlom.

Je možné prať tenisky v pračke spolu s ostatnou bielizňou?

Áno, väč­šinou môžete prať tenisky spolu s inou bielizňou. Avšak ak sú tenisky veľmi špinavé alebo staré, mohli by ste ich rad­šej prať oddelene, aby ste predišli prenosu špiny a farieb.

Môžem použiť sušičku na tenisky?

Sušička môže spôsobiť zmenšenie a deformáciu tenisiek, preto sa neodporúča. Je lep­šie nechať ich prirodzene vyschnúť na vzduchu.

Pozri tiež:

Photo of author

Edie

Vložiť komentár